KiemTienOnline360

Chia sẻ hành trình kiếm tiền và đầu tư bắt đầu từ con số 0

Đầu tư tiền số

Kiếm tiền miễn phí với CoinMarketCap năm 2021 – Airdrop miễn phí

Kiếm tiền miễn phí với CoinMarketCap năm 2021 - Airdrop miễn phí

Kiếm tiền miễn phí với CoinMarketCap năm 2021 - Airdrop miễn phí

Chia sẻ bài viết
5
(6)

CoinMarketCap rất hay có chương trình vừa học vừa kiếm tiền. Các kèo đưa ra trên CoinMarketCap hoàn toàn miễn phí và đều rất chất lượng, nhưng lượng tiền nhận được từ Airdrop thì tùy thuộc số lượng người tham gia, dao động từ 1$ đến 100$. Các bạn nào không có vốn mà muốn kiếm tiền trong thị trường Crypto Currency thì đây chính là cơ hội cho các bạn.

Để tham gia vào chương trình vừa học vừa kiếm tiền trên CoinMarketCap thì bạn cần phải:

 • Đăng ký 1 tài khoản trên CoinMarketCap (Đăng ký đơn giản, chỉ cần email)
 • Đăng ký 1 tài khoản trên Binance => Đăng ký xong bạn lưu lại Binance ID để sử dụng.

Kiến tiền cùng CoinMarketCap – Dự án Only1 (LIKE)

Kiếm tiền cùng CoinMarketCap – Dự án Near Protocol (NEAR) và Only1 (LIKE)

Chi tiết xem tại: Kiếm tiền cùng Coinmarketcap #22 – Only1 (LIKE)Tổng quan hệ sinh thái NEAR và các mảnh ghép

Near Protocol (NEAR):

 • Thời gian: 2021.12.03 đến 2022.01.02
 • Tổng giải thưởng $400,000 (Trả bằng NEAR)
 • Mỗi user thắng cuộc sẽ nhận về $10 (Bằng NEAR) và 50 Diamonds.
 • Link tham gia: https://coinmarketcap.com/earn/videos/what-is-near
 • Quiz:
  • 1: All of the above
  • 2: Proof of Stake
  • 3: Clime Neutral Product Label
  • 4: All of the above
  • 5: All of the above
  • 6: It allows NEAR transfers to be accessible on Ethereum
  • 7: Connect the NEAR and Ethereum blockchains
  • 8: Aurora is an EVM built on the NEAR Protocol and allows Ethereum developers to take adventage of NEAR’s super-fast, low-cast, and infinitely scalable blockchain

Only1 (LIKE):

 • Thời gian: 2021.11.23 đến 2021.12.22
 • Tổng giải thưởng $200,000 (Trả bằng LIKE)
 • Mỗi user thắng cuộc sẽ nhận về $5 (Bằng NEAR) và 50 Diamonds.
 • Link tham gia: https://coinmarketcap.com/earn/project/only1
 • Quiz:
  • 1: All of the above
  • 2: Create-to-earn
  • 3: All of the above
  • 4: 1, 1%
  • 5: How active the creator is across social platforms
  • 6: LIKE
  • 7: The creator, Content-NFT owner and Only1 platform
  • 8: All of the above
  • 9: 10,000, 1 SOL
  • 10: All of the above

Tham gia Airdrop Coinmarketcap Mars Ecosystem và Perpetual Protocol – Nhận token XMS và PERP

Mars Ecosystem (XMS)

Perpetual Protocol (PERP)

Hướng dẫn: Kiếm tiền cùng CoinMarketCap #21 – Mars Ecosystem (XMS) và Perpetual Protocol (PERP)

Cách thức tham gia

 • Người tham gia cung cấp ID sàn Binance.
 • Xem các bài lesson của dự án & hoàn thành Quiz.
 • Danh sách trúng thưởng sẽ được random ngẫu nhiên.
 • Phần thưởng sẽ được phân bổ trong vòng 2 tuần sau khi event kết thúc.

Tham gia Airdrop Coinmarketcap Radio Caca – Nhận token RACA

Thông tin Airdrop:

 • Thời gian: Từ 2021-10-21 đến ngày 2021-11-04
 • Tổng giải thưởng 30,000,000 RACA (giá trị khoảng $65,940).
 • Số lượng giải: 6,000 giải. Tức là, mỗi user thắng cuộc sẽ nhận về 5,000 RACA.
 • Danh sách trúng thưởng sẽ được random ngẫu nhiên.
 • Link tham gia: https://coinmarketcap.com/currencies/radio-caca/airdrop/

Hướng dẫn: Kiếm tiền cùng Coinmarketcap #20 – Radio Caca (RACA)

Tham gia Airdrop Coinmarketcap Aurox – Nhận token URUS

Thông tin Airdrop:

 • Thời gian: Từ 2021-10-26 đến ngày 2021-11-25
 • Tổng giải thưởng $200,000 URUS, mỗi user thắng cuộc sẽ nhận về $10 URUS token và 50 Diamonds.
 • Danh sách trúng thưởng sẽ được random ngẫu nhiên.
 • Phần thưởng sẽ được phân bổ trong vòng 2 tuần sau khi event kết thúc.
 • Link tham gia: https://coinmarketcap.com/earn/project/aurox

Hướng dẫn: Kiếm tiền cùng Coinmarketcap #19 – Aurox (URUS)

Tham gia Airdrop Coinmarketcap Crust Network – Nhận token CRU

Thông tin Airdrop:

Đáp án Quiz – CRU :

 1. Which storage layer protocol currently Crust provides an incentive layer for?
  IPFS
 2. What technical framework is used to build the Crust public chain ?
  Polkadot Substrate
 3. What is the number of tokens generated when the Crust mainnet is launched?
  20,000,000
 4. In the Crust incentive consensus mechanism, what does the staking limit of a node depend on?
  Storage capacity
 5. In what year and month did Crust open its storage function?
  Feb 2021
 6. Which application has used Crust storage to deploy Dapp?
  Uniswap
 7. In which month and year will the Crust mainnet go live?
  Sep 2021

Tham gia Airdrop Coinmarketcap The Sandbox – Nhận token SAND

Thông tin Airdrop:

Đáp án Quiz – The Sandbox (SAND):

 1. What is the total supply of the $SAND tokens?
  3,000,000,000 SAND
 2. On which blockchain is The Sandbox ecosystem currently developed onto?
  Ethereum
 3. What is the main The Sandbox virtual world primary focus for users?
  Playing games
 4. What is NOT one of the main utility token of The Sandbox ecosystem?
  Stablecoin
 5. What is the name of the NFT Maker creation tool in The Sandbox that lets you make 3D game assets and tokenize them for putting on the Marketplace?
  VoxEdit
 6. How can users monetize their games on The Sandbox?
  All of the above
 7. What tokens standards do The Sandbox use for its technology?
  All of the above
 8. What can users do with the ASSETS bought on the marketplace?
  Integrate them and Publish their game experiences
 9. Which of the below will be a feature of Play-To-Earn in The Sandbox:
  All of the above

Tham gia Airdrop Coinmarketcap NFTb – Nhận token NFTB

Thông tin Airdrop:

Đáp án Quiz – NFTb (NFTB) :

 • 3. Which blockchain is NFTb built on?
  Binance Smart Chain
 • 4. What is NFTb?
  A defi platform for creators.
 • 5. What is the purpose of the $NFTB token?
  All of the above
 • 6. How do NFTs unlock value for creators?
  All of the above
 • 7. What products do NFTb offer?
  All of the above
 • 8. Does NFTb offer local communities to connect with local artists and NFT connoisseurs?
  Yes
 • 9. Did you visit the NFTb’s NFT Market Place?
  Yes

Bài viết này có hữu ích với bạn?

Kích vào một biểu tượng ngôi sao để đánh giá bài viết!

Xếp hạng trung bình 5 / 5. Số phiếu: 6

Bài viết chưa có đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Bình luận bị đóng

Giao diện bởi Anders Norén