KiemTienOnline360

Chia sẻ hành trình kiếm tiền và đầu tư bắt đầu từ con số 0

Đầu tư tiền số, Kiến thức Đầu tư

Tổng hợp các kèo hold altcoin giàu sang mùa DeFi 2020

Tổng hợp các kèo hold altcoin giàu sang mùa DeFi 2020

Tổng hợp các kèo hold altcoin giàu sang mùa DeFi 2020

Chia sẻ bài viết
5
(72)

Kèo hold altcoin là kèo cho mức lợi nhuận cao nhất có thể lên tới 100x, đặc biệt với các altcoin theo trend DeFi 2020 và đã được nghiên cứu phân tích kỹ lưỡng. Với kèo này khi giá xuống có thể xem xét mua thêm nhưng không được bán cắt lỗ, chỉ bán khi giá đạt được kỳ vọng.

Kèo này yêu cầu bạn phải có niềm tin thực sự mạnh vào altcoin đang nắm giữ, do đó trước khi nắm giữ bạn phải tìm hiểu thật kỹ, phân tích đánh giá và đưa ra nhiều lý do mà bạn nắm giữ nó. Để làm được điều này, bạn cần phải có kiến thức, nắm được luật chơi, biết cách đánh giá một đồng Altcoin tiềm năng và điều quan trọng nữa là phải có tâm lý thực sự vững. Và Khóa học cực chất về tiền điện tử năm 2020 – Kiến thức để có thể X10 tài khoản trong mùa DeFi sẽ giúp bạn làm được những điều này.

Chú ý: Hầu hết kèo hold Altcoin này là của Coin98. Về target kỳ vọng hơi cao một chút nên mọi người cần cân nhắc mức độ lợi nhuận phù hợp với mình. Bài này mục đích chính để theo dõi đánh giá các kèo HOLD này. Lòng tham là điều rất nguy hiểm trong thị trường này.

Tổng hợp các kèo

 • Band Protocol (BAND): DONE
  • Điểm mua:
   • Lần 1: <=0.4$ (Tháng 12/2019)
   • Lần 2: <1$ (Ngày 2020-03-11)
  • Giá kỳ vọng: 10$ (Đạt vào ngày 2020-08-08)
   • TP1 = 4$ (Bán 40%) => Đạt target vào ngày 2020-07-20
   • TP2 = 7$ (Bán 30%) => Đạt target vào ngày 2020-08-06
   • TP3 = 9$ (Bán 30%) => Đạt target vào ngày 2020-08-08
  • Đánh giá:
   • Done vào ngày 2020-08-08, đạt target sau gần 1 năm.
   • Kèo này đòi hỏi phải thật sự kiên nhẫn và hold chắc tay, chứ không lúc hold giá 0.4$ sau nó tụt về 0.2$ => Không chắc tay thì đã bán hết.
 • Kyber Network (KNC): DONE
  • Điểm mua:
   • Lần 1: <=0.15$ (Cuối năm 2019)
  • Giá kỳ vọng: 1.5$ (Đạt ng ày 2020-07-03)
   • TP1 = 0.6$ (Bán 40%) => Đạt target vào ngày 2020-03-01
   • TP2 = 1.05$ (Bán 30%) => Đạt target vào ngày 2020-06-10
   • TP3 = 1.43$ (Bán 30%) => Đạt target vào ngày 2020-07-02
  • Đánh giá: Done vào ngày 2020-07-03, đạt target sau gần 1 năm.
 • THORChain (RUNE): DONE
  • Điểm mua:
   • Lần 1: <=0.012$ (Cuối năm 2019)
  • Giá kỳ vọng: 1$ (Đạt ng ày 2020-08-15)
   • TP1 = 0.4$ (Bán 40%) => Đạt target vào ngày 2020-07-02
   • TP2 = 0.7$ (Bán 30%) => Đạt target vào ngày 2020-08-10
   • TP3 = 0.95$ (Bán 30%) => Đạt target vào ngày 2020-08-15
  • Đánh giá: Done vào ngày 2020-08-15 đạt target sau 1 năm, có nhiều thăng trầm đặc biệt khi giá từ 0.0012$4 giảm về 0.0008$
 • Kava.io (KAVA): DONE
  • Điểm mua:
   • Lần 1: <=0.83$ (2020-03-11)
  • Giá kỳ vọng: 5$ (Đạt ngày 2020-08-16)
   • TP1 = 2$ (Bán 40%) => Đạt target vào ngày 2020-07-15
   • TP2 = 3.5$ (Bán 30%) => Đạt target vào ngày 2020-08-08
   • TP3 = 4.75$ (Bán 30%) => Đạt target vào ngày 2020-08-10
  • Đánh giá: Done vào ngày 2020-08-16
 • Origin Protocol (OGN): DONE
  • Điểm mua:
   • Lần 1: <=0.2$ (Tháng 05/2020)
   • Lần 2: Từ 0.3$ đến 0.4$ (2020-07-21)
   • Lần 3: Dưới 0.5$ (2020-08-17)
  • Giá kỳ vọng: 2$ (Đạt ngày 2021-03-30)
   • TP1 = 0.8$ (Bán 40%) => Đạt ngày 2021-03-09
   • TP2 = 1.4$ (Bán 30%) => Đạt ngày 2021-03-29
   • TP3 = 1.9$ (Bán 30%) => Đạt ngày 2021-03-30
  • Market Cap:
   • 100M: Đạt ngày 2021-02-09
   • 500M: Đạt ngày 2021-04-06
 • Serum (SRM): RUNNING
  • Điểm mua:
   • Lần 1: <2$ (2020-08-15)
   • Lần 2: 2.3x$ đến 2.6x$ (2020-09-01)
  • Giá kỳ vọng: 40$
   • TP1 = 16$ (Bán 40%)
   • TP2 = 28$ (Bán 30%)
   • TP3 = 38.5$ (Bán 30%)
  • Đánh giá:
   • Giá giảm mạnh về 1.4$ vào 2020-08-02 sau đó bật mạnh lên 3.77$ vào ngày 2020-09-01, rồi giảm mạnh tiếp về 1.624$
 • Solana (SOL): DONE
  • Điểm mua:
   • Lần 1: <0.6$ (2020-07-03)
   • Lần 2: <3$ (2020-07-30)
  • Giá kỳ vọng: 26$ (MarketCap ~1B $) (Đạt ngày 04/04/2021)
   • TP1 = 10.4$ (Bán 40%) => Đạt ngày 21/02/2020
   • TP2 = 18.2$ (Bán 30%) => Đạt ngày 28/03/2021
   • TP3 = 24.7$ (Bán 30%) => Đạt ngày 04/04/2021
 • Terra (LUNA): DONE
  • Điểm mua:
   • Lần 1: <0.2$ (2020-05-06)
   • Lần 2: <0.3$ (2020-08-15)
  • Giá kỳ vọng: 3$
   • TP1 = 1.2$ (Bán 40%) => Đạt ngày 26/01/2021
   • TP2 = 2.1$ (Bán 30%) => Đạt ngày 03/02/2021
   • TP3 = 2.85$ (Bán 30%) => Đạt ngày 05/02/2021
 • TRON (TRX): RUNNING
  • Điểm mua:
   • Lần 1: <0.02$ (2020-07-08)
  • Giá kỳ vọng: 0.36$ (MarketCap ~ 26B $)
   • TP1 = 0.12$ (Bán 40%) => Đạt ngày 04/04.2021
   • TP2 = 0.252 $ (Bán 30%)
   • TP3 = 0.3$ (Bán 30%)
 • JUST (JST): DONE
  • Điểm mua:
   • Lần 1: <0.0075$ (2020-07-13)
  • Giá kỳ vọng: 0.075$ (Đạt vào ngày 2020-08-11)
   • TP1 = 0.03$ (Bán 40%) => Đạt target vào ngày 2020-08-07
   • TP2 = 0.05$ (Bán 30%) => Đạt target vào ngày 2020-08-09
   • TP3 = 0.07$ (Bán 30%) => Đạt target vào ngày 2020-08-10
  • Đánh giá: Done vào ngày 2020-08-11, đạt target sau 1 tháng.
 • Kusama (KSM): DONE
  • Điểm mua:
   • Lần 1: <8$ (2020-07-05)
   • Lần 2: <13$ (2020-08-11)
  • Giá kỳ vọng: 40 $ (Đạt vào ngày 2020-09-02)
   • TP1 = 16$ (Bán 40%) => Đạt target vào ngày 2020-08-22
   • TP2 = 28$ (Bán 30%) => Đạt target vào ngày 2020-08-25
   • TP3 = 38$ (Bán 30%) => Đạt target vào ngày 2020-08-31
  • Đánh giá: Done vào ngày 2020-09-02, đạt target sau 1.5 tháng.
 • Tellor (TRB): DONE
  • Điểm mua:
   • Lần 1: <12$ (2020-07-01)
  • Giá kỳ vọng: 80 $ (Đạt vào ngày 2020-08-30)
   • TP1 = 32$ (Bán 40%) => Đạt target vào ngày 2020-08-10
   • TP2 = 56$ (Bán 30%) => Đạt target vào ngày 2020-08-29
   • TP3 = 76$ (Bán 30%) => Đạt target vào ngày 2020-08-30
  • Đánh giá: Done vào ngày 2020-08-30, đạt target sau 2 tháng.
 • Chromia (CHR): DONE
  • Điểm mua:
   • Lần 1: <0.06 $ (2020-07-16)
  • Giá kỳ vọng: 0.7 $ (Đạt ngày 2021-03-13)
   • TP1 = 0.28$ (Bán 40%) => Đạt ngày 2021-03-10
   • TP2 = 0.49$ (Bán 30%) => Đạt ngày 2021-03-11
   • TP3 = 0.67$ (Bán 30%) => Đạt ngày 2021-03-13
 • ChiliZ (CHZ): DONE (2021-03-09)
  • Điểm mua:
   • Lần 1: <0.019 $ (2020-07-22)
  • Giá kỳ vọng: 0.2$
   • TP1 = 0.08$ (Bán 40%) => Đạt target ngày 2021-03-03
   • TP2 = 0.14$ (Bán 30%) => Đạt target ngày 2021-03-04
   • TP3 = 0.19$ (Bán 30%) => Đạt target ngày 2021-03-09
 • WazirX (WRX): DONE
  • Điểm mua:
   • Lần 1: <0.15 $ (2020-06-12)
  • Giá kỳ vọng: 1$ (Đạt ngày 2021-04-01)
   • TP1 = 0.4$ (Bán 40%) => Đạt ngày 2021-03-09
   • TP2 = 0.7$ (Bán 30%) => Đạt ngày 2021-03-30
   • TP3 = 0.95$ (Bán 30%) => Đạt ngày 2021-04-01
 • Orchid (OXT): RUNNING
  • Điểm mua:
   • Lần 1: <0.19 $ (2020-07-15)
  • Giá kỳ vọng: 2$ hoặc list lên Binance hoặc Market Cap đạt 100M
   • TP1 = 0.8$ (Bán 40%) => Đạt target vào ngày 2020-08-16
   • TP2 = 1.4$ (Bán 30%)
   • TP3 = 1.9$ (Bán 30%)
 • Swipe (SXP): RUNNING
  • Điểm mua:
   • Lần 1: <0.7 $ (2020-07-01)
   • Lần 2: <1.5 $ (2020-07-21)
  • Giá kỳ vọng: 8$
   • TP1 = 3.2$ (Bán 40%) => Đạt target vào ngày 2020-08-12 và ngày 19/02/2021.
   • TP2 = 5.6$ (Bán 30%)
   • TP3 = 7.6$ (Bán 30%)
 • Akropolis (AKRO): RUNNING
  • Điểm mua:
   • Lần 1: <0.05 $ (2020-09-03)
  • Giá kỳ vọng: 0.5$
   • TP1 = 0.2$ (Bán 40%)
   • TP2 = 0.35$ (Bán 30%)
   • TP3 = 0.48$ (Bán 30%)
 • FTX Token (FTT): DONE
  • Điểm mua:
   • Lần 1: <2 $ (2020-03-11)
   • Lần 2: <3$ (2020-06-01)
  • Giá kỳ vọng: 30$ (Đạt ngày 21/02/2021)
   • TP1 = 12$ (Bán 40%) => Đạt ngày 29/01/2021
   • TP2 = 21$ (Bán 30%) => Đạt ngày 10/02/2021
   • TP3 = 28.5$ (Bán 30%) => Đạt ngày 21/02/2021
  • Đánh giá: Đạt target sau gần 1 năm. Quan trọng là phải kiên nhẫn.
 • KuCoin Shares (KCS): RUNNING
  • Điểm mua:
   • Lần 1: <1 $ (2020-06-02)
  • Giá kỳ vọng: 10$
   • TP1 = 4$ (Bán 40%) => Đạt ngày 21/02/2021.
   • TP2 = 7$ (Bán 30%) => Đạt ngày 01/04/2021
   • TP3 = 9.5$ (Bán 30%) => Đạt ngày 06/04/2021
 • Bibox Token (BIX): RUNNING
  • Điểm mua:
   • Lần 1: <0.09 $ (2020-08-16)
  • Giá kỳ vọng: 2$
   • TP1 = 0.8$ (Bán 40%)
   • TP2 = 1.4$ (Bán 30%)
   • TP3 = 1.9$ (Bán 30%)

Đây là dự đoán của Coin98 về điểm mà Altcoin full sóng:

 • Dự đoán từ cuối tháng 08/2020
 • Full sóng trong khoảng 128 ngày tức khoảng 4 tháng => Cuối tháng 12/2020
Dự đoán điểm Altcoin full sóng mùa DeFi 2020
Dự đoán điểm Altcoin full sóng mùa DeFi 2020

Tổng hợp các sự kiện nổi bật thị trường crypto

Week 39 (21- 27 Sep, 2020)

 1. 2020-09-22: HAKKA thực hiện burn 70.24% tổng cung.
 2. 2020-09-23: OGN phát hành đồng OUSD, đồng stable coin đầu tiên giúp kiếm lợi nhuận mà nó vẫn nằm trên ví của chính bạn.
 3. 2020-09-24: Sàn giao dịch Hoo phát hành native token HOO
 4. 2020-09-24 : Đồng NFT Coins đã giúp đánh thức thị trường crypto. NFT (Non-fungible Token – Token không thể thay thế) là Token không thể thay thế (NFT) là một loại token mã hóa trên blockchain đại diện cho một tài sản duy nhất.
 5. 2020-09-24 : TomoChain ra mắt LuaSwap cho phép farming. Sau khi tin ra TOMO đã đạt đỉnh 0.97$
 6. 2020-09-25 : Flamingo phát hiện ra lỗi.
 7. 2020-09-25 : Serum thực hiện burn lần đầu tiên, khoảng $400K
 8. 2020-09-26 : Sàn giao dịch tiền điện tử Kucoin bị hack khoảng $150M
 9. 2021-01-01: SRM sẽ được mở khóa 10% tức là khoảng 1 tỷ token. Chú ý về Cap thời điểm này.
Hightlight in the crypto market in W39
Hightlight in the crypto market in W39

Nhận định xu hướng thị trường sắp tới

Coin 98 – Ngày 2020-09-30

Một số nhận định thị trường sắp tới:

 • Mấy cái con DeFi sắp tới nó bắt đầu biến tấu phức tạp hơn đợt vừa rồi nhiều. Có nhiều concept phức tạp mà mình nghĩ có dân ngân hàng/chứng khoán họ mới hiểu. Bao gồm: mua bán nợ, trao đổi lãi suất, các công cụ phái sinh, stablecoin 2.0…
 • Cross chain chắc chưa có ngay được nhưng MultiChain khả năng sắp tới sẽ rộ lên nhiều, wrap của các loại wrap…
 • Yield Farming bắt đầu áp dụng vesting + lock
 • AMM bắt đầu có margin..

Coin98 cũng đưa ra Portfolio (Danh mục đầu tư) hiện tại:

 • Total Position: 21
 • Duration: 4 months
 • Average ROI (%): 167.7% – 444.81%
 • Total Yield (%): 3510.60% – 9341%
 • Profit Position (%): 42.86% – 100%
 • Worst Investment: $HAKKA (-87%)
 • Best Investment: $BAND (+1681%)
Coin98 Portfolio Statics
Coin98 Portfolio Statics

BlockChain Dream – Ngày 2020-09-24

Từ một tin nhắn cảnh báo lừa đảo của Blockchain Dream nhưng trong đó lại hàm chứa 1 dự đoán: BTC lên 20 vào cuối năm 2020. Cùng chờ và kiểm nghiệm

Dự đoán Blockchain Dream
Dự đoán Blockchain Dream

Krypital Cybermiles Việt Nam – Ngày 2020-09-22

Thông điệp từ Krypital Cybermiles Việt Nam
Thông điệp từ Krypital Cybermiles Việt Nam

Krypital Cybermiles Việt Nam – Ngày 2020-09-22

Pha dự báo khá chuẩn của admin Krypital Cybermiles Việt Nam liên quan tới cú dump thị trường vào đầu tháng 9.

Pha dự báo khá chuẩn của admin Krypital Cybermiles Việt Nam
Pha dự báo khá chuẩn của admin Krypital Cybermiles Việt Nam

Thông tin về các đồng coin Hold

Band Protocol (BAND)

Band Protocol là 1 giao thức Blockchain permissionless, nhằm tạo ra các “token-curated communities”. Hay tạm hiểu là các cộng đồng được quản lý, giám sát bởi cơ chế token. Trong đó, mỗi token được cá nhân hoá. Chi tiết xem: Band Protocol (BAND) là gì? Toàn tập về đồng tiền ảo BAND. BAND tương tự LINK, mà LINK xxx thì BAND sẽ tương tự.

Band Protocol (BAND)
(Kèo hold altcoin mùa DeFi 2020)

Origin Protocol (OGN)

Origin Protocol (OGN) là một nền tảng mã nguồn mở ngang hàng, nó cho phép bất cứ ai cũng có thể xây dựng thị trường phi tập trung và các ứng dụng thương mại điện tử. OGN là nền tảng của TMĐT ngang hàng.

Một số điểm đáng chú ý:

 • Ý tưởng kinh doanh của Origin xuất phát từ nhu cầu thật.
 • Đội ngũ Origin chuyên nghiệp trong từng mắc xích
 • Origin đã có sản phẩm thu hút người dùng:
  • Tiện ích Origin Deals trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Brave để người dùng có thể mua hàng trên Amazon với 15-20% giảm giá.
  • Xây dựng thành công Dshop cửa hàng trực tuyến phi tập trung cho các khách hàng Brave store, Solana Store và Contentos store. Khi Dshop Deployer ra mắt trong thời gian tới sẽ giúp bạn tạo Dshop riêng cho mình chỉ trong vài phút.
  • Xây dựng ứng dụng Origin Marketplace giúp mua bán ngang hàng phi tập trung trên 2 nền tảng IOS và Android.
 • Origin có lộ trình phát triển dự án rõ ràng và thực hiện đầy đủ
 • Origin nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ cộng đồng và các đối tác chiến lược.
 • Token OGN được sử dụng trong 5 mục đích: Phần thưởng, Hoa hồng, Quảng cáo, Staking, Quản trị mạng.
 • Nguồn cung của token OGN: Tuy lượng lưu thông của token OGN khoảng 7% trên tổng 1 tỷ token, nhưng quá trình mở khóa token đã được lên kế hoạch rất rõ ràng và minh bạch từ ban đầu.
Origin Protocol (OGN)
Origin Protocol (OGN)
(Kèo hold altcoin mùa DeFi 2020)

Theo phân tích và định giá từ bài viết Phân tích và định giá đồng tiền Origin Protocol (OGN) – Kèo hold X5 trong 6 tháng thì giá dự kiến của OGN sắp tới như sau:

 • Bình thường: Target 1$
 • Thị trường tăng: Target 2$

Tham khảo:

Sự kiện nổi bật:

Serum (SRM)

Serum là nền tảng phi tập trung đầy đủ (fully decentralized) đồng thời là sàn giao dịch phi tập trung (DEX – decentralized exchange) được xây dựng trên Solana blockchain. Serum mong muốn tạo ra một hệ sinh thái DeFi mang lại trải nghiệm tốt nhất cho user.

Một số điểm lưu ý:

 • SRM là governance token, được bổ sung incentive coin sàn, và còn nhiều incentive khác trong tương lai.
 • Dàn founder của Compound cũng  nằm trong founding team của Serum. Và nói về kết quả, Compound đã quá thành công khi đưa COMP tiệm cận mốc 1 tỷ đô market cap. ĐÓ LÀ KHI COMPOUND TỰ LÀM 1 MÌNH, CHƯA CÓ FTX. Làm 1 phép tính đơn giản:
  • Serum = Compound + FTX
  • COMP Mkt Cap = 632M
  • FTT Mkt Cap = 317M
  • => SRM Mkt Cap ~ 950-1B Mkt Cap
Serum (SRM)
Serum (SRM)
(Kèo hold altcoin mùa DeFi 2020)

Tham khảo:

Tin tức nổi bật:

 • 2020-09-25: Serum thực hiện burn lần đầu tiên, khoảng $400K . Ngày ngày SRM đã đạt đỉnh ngắn hạn ở 2.02$
 • 2020-10-01: Coinbase Custody hỗ trợ SRM. Coinbase Custody là một một dịch vụ của Coinbase đưa lên, liên quan đến việc lưu trữ tiền mã hóa, nơi cho phép “Lưu ký tài sản kỹ thuật số cho các tổ chức” một cách an toàn và được quản lý chuyên nghiệp. Chi tiết xem: https://twitter.com/CoinbaseCustody/status/1311455858539278338?s=20

Solana (SOL)

Solana là nền tảng blockchain hiệu suất cao, có khả năng mở rộng lên đến 65,000 TPS (transactions per second) và thời gian khối 400ms mà không cần áp dụng các giải pháp phức tạp như “Sharding” hay Layer 2. Ý tưởng của SOL không mới, tham khảo thêm: Harmony (ONE), Elrond Network (ERD) , Quarkchain (QKC) , Algorand (ALGO).

Nhưng một số điểm cần lưu ý (Solana May Newsletter):

 • Ra mắt Mainnet Beta vào giữa tháng 3
 • Thành lập Quỹ Solana
 • Quỹ Solana và Binnance hợp tác đưa SOL lên Binance (Hiện tại đã lên Binance)
 • Cộng đồng phát triển trên 150K thành viên
 • Đối tác: Kin, Chainlink, Terra, Torus, dFuse, Pocket, Origin Protocol và Hummingbot
 • Tích hợp nhiều ví: Trust Wallet và Ledger Live, …

Theo bài Phân tích và định giá Solana Chi tiết xem Phân tích và định giá đồng tiền SOLANA (SOL) – Kèo hold X10 trong 6 tháng thì giá Solana dự kiến như sau:

 • Thị trường xấu: Target 5$
 • Thị trường tăng: Target 20$

Một số dự đoán về Solana:

 • Solana Blockchain sẽ phát hành stable coin riêng của họ, & cho giao dịch trên Serum DEX
 • Solana có thể sớm về tay SBF
 • Riêng FTT & SRM chỉ giao dịch spot trên FTX, mà không cho margin hay future.
Solana (SOL)
Solana (SOL)
(Kèo hold altcoin mùa DeFi 2020)

Tham khảo:

ChainLink (LINK)

ChainLink là mạng lưới Oracle phi tập trung được thành lập năm 2017 bởi công ty Smart Contract Chainlink Ltd., có trụ sở tại Cayman Islands. Một cách dễ hiểu hơn: ChainLink là cầu nối chuyển tiếp thông tin, dữ liệu từ thế giới thực vào Blockchain và ngược lại. Chi tiết xem: ChainLink (LINK) là gì? Toàn tập về tiền điện tử LINK

Theo thống kê LINK vào tháng 10/2020:

 • Khoảng 4.32K địa chỉ trước đó đã mua khoảng 32 triệu LINK từ 10$-10,36$.
 • Khoảng 5.56K địa chỉ đang hold 16 triệu LINK từ 10,68$ đến 11$
 • Kể từ ngày 15 tháng 10, số lượng địa chỉ nắm giữ từ 10.000 đến 100.000 LINK tăng vọt. Số lượng cá voi tăng lên 1.8% trong thời gian ngắn
 • Với áp lực mua đang tăng mạnh, có thể xác định mức kháng cự và hỗ trợ cơ bản là 11$ và 10$. Khả năng vượt qua hai mốc này có thể xác định vị thế của #LINK
Thống kê LINK vào tháng 10/2020
Thống kê LINK vào tháng 10/2020

Terra (LUNA)

Terra Money là một trong những dự án gây được tiếng vang rất lớn khi được đầu tư bởi 4 sàn giao dịch top đầu tiện nay là Binance Labs, Huobi Capital, OKEx, Upbit với tổng số tiền là 32 triệu USD. Terra là một giao thức về tiền tệ giúp ổn định về giá để áp dụng. Terra Protocol sử dụng giao thức Proof of Stake của Tendermint.

Terra (LUNA)
(Kèo hold altcoin mùa DeFi 2020)

Tham khảo:

TRON (TRX)

TRON (ký hiệu: TRX hay TRONIX) là một giao thức phân quyền dự trên Blockchain, được tạo ra với mục đích xây dựng một hệ thống nội dung giải trí miễn phí trên toàn cầu nhờ công nghệ Blockchain và lưu trữ phân phối.

Một số điểm lưu ý:

 • TRON là block với tốc độ xử lý cao và có phí rất rẻ
 • Cộng đồng của TRON rất lớn
 • Justin SUN rất biết làm PR và Marketting
 • Justin SUM mua lại Poloniex và tung nền tảng IEO chỉ dùng Tron (TRX).
 • Số lượng dapps, người dùng và giao dịch trên TRON thực sự cao hơn rất nhiều so với các nền tảng khác. (Xem https://dappradar.com/rankings/category/gambling)
 • Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của DeFi và Yield Farming, Justin SUN cũng ra mắt JUST (JST) chạy JUSTWAP
Nhiều DApps sử dụng TRON và có Volume giao dịch lớn
Nhiều DApps sử dụng TRON và có Volume giao dịch lớn
(Kèo hold altcoin mùa DeFi 2020)

Tham khảo:

JUST (JST)

Đầu tháng 04/2020, Poloniex giới thiệu nền tảng phát hành token riêng của họ mang tên LaunchBase. Trước đó, Poloniex đã được đầu tư và thâu tóm bởi Justin Sun (CEO của TRON).

LaunchBase là sản phẩm của sàn Poloniex được cho ra mắt vào ngày 05/04/2020 vừa qua, một nền tảng để bán IEO riêng của họ. Nếu như BinanceBinance Launchpad, HuobiHuobi Prime, OKEx có JumpStart, KuCoin có Spotlight thì Poloniex có LaunchBase.

Còn nhiều sàn chưa list JST
Còn nhiều sàn chưa list JST
(Kèo hold altcoin mùa DeFi 2020)

Các sự kiện:

Tham khảo:

Kusama (KSM)

[Đang cập nhật]

Tellor (TRB)

Tellor (TRB) sẽ là “Hidden GEM” sẽ là BAND mới (BAND từ 0.2$ lên 2.5$) => Kèo X10

Tellor là mạng lưới Oracle phi tập trung với mục tiêu mang lại dữ liệu ngoài chuỗi giá trị cao và an toàn vào Ethereum. Tellor là cầu nối cung cấp thông tin dữ liệu từ thế giới thực vào cho các Smartcontract (cụ thể là các ứng dụng DeFi) trên Ethereum.

Tham khảo:

Chromia (CHR)

Chromia (CHR) định nghĩa họ là Blockchain nền tảng thế hệ mới cho các ứng dụng phi tập trung. Nó được thiết kế ra để giải quyết các hạn chế của các nền tảng Blockchain hiện nay đang gặp phải. Theo đội ngũ của Chromia (CHR), họ không chỉ là một Blockchain nền tảng, mà nó là kết hợp của Blockchain và Database (Cơ sở dữ liệu). Chromia (CHR) tích hợp với Framework của Postchain (ChromaWay) để kết hợp với Database của SQL.

Tham khảo:

Chiliz (CHZ)

ChiliZ (CHZ) là nền tảng Blockchain đầu tiên ứng dụng vào Esports. Với sức mạnh của công nghệ Blockchain, team dev đã phát triển một nền tảng có tên Socios.com. Nó giúp người dùng vừa có thể sở hữu Cryptocurrency vừa có quyền bỏ phiếu cho các câu lạc bộ hay môn thể thao mình yêu thích.

Hiện tại dự án đã và đang hợp tác mạnh mẽ với Binance. ChiliZ và Binance đang xây dựng một hệ sinh thái nhằm phát triển các công ty Fintech và Blockchain trong lĩnh vực giải trí. Ngoài ra, dự án đang mở rộng hợp tác với các đội bóng lớn như West Ham United, Juventus… nhằm phát hành Token cho các fan.

Tham khảo:

WazirX (WRX)

WazirX là một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung (centralized exchange). WazirX được thành lập vào March, 2018, sàn tập trung vào thị trường Ấn Độ – một trong những nước có dân số 1.3 tỷ người. WazirX (WRX) đã tiến hành IEO trên Binance Launchpad vào 2/2020 và quy động được $ 2M.

Tầm nhìn của WazirX là trở thành một trong những sàn giao dịch hàng đầu ở thị trường Ấn độ, cung cấp cho người những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất liên quan đến Cryptocurrency.

Một số điểm chú ý:

 • Chart W1 – đẹp, đang tích lũy để lên trong dài hạn. Có thể pump nhẹ vài chục % trong thời gian ngắn. Nhưng nhìn về dài hạn thì $WRX là để HOLD
 • WRX là coin sàn top 1 Ấn độ, được CZ mua lại. Mình rất phục cách đi của CZ, đây là cách làm growth hacking nhanh nhất để Binance bước chân vào thị trường tỉ dân của India. KuCoin IEO sắp tới cũng là 1 sàn top 3 Ấn độ – chứng tỏ thị trường này đã/đang được các ông lớn quan tâm & muốn nhảy vào từ lâu.
 • Về cách thiết kế token, cũng tương tự như các token sàn khác. Mình đánh giá mức khá.
 • Sàn wazirx rất tích cực listing coin. Đặc biệt là các coin trong nhóm DEFI đang rất hot (COTI, REN, LEND, KAVA, COMP …). Việc này sẽ giúp sàn acquire 1 phần đáng kể các toker holders của các dự án Defi
 • Đồng WRX được list lên FTX nhưng chỉ là giao dịch spot, chứ ko phải perpeptual. Trên Binance WRX được list margin spot trading chứ không phải futures nên cũng ko lo việc WRX bị short nhiều.
 • WRX Cap hiện tại khoảng $21M khá nhỏ, & đẩy lên x5 $100M lọt top 100 không phải khó.
 • Và quan trọng là sàn đã về tay CZ, & việc nhào nặn nó thế nào để thu về nhiều $ nhất thì CZ đã quá quen thuộc & thành công với BNB (ICO $0.1 => ATH $39)

Orchid (OXT)

Orchid là một hệ thống phi tập trung được xây dựng trên Blockchain của Ethereum. Nó cho phép liên lạc ẩn danh và an toàn trên internet giữa những người dùng. Chi tiết xem tại: Orchid (OXT) là gì? Toàn tập về đồng tiền ảo OXT

Hiện tại lượng holder đang rất lớn: https://etherscan.io/token/0x4575f41308EC1483f3d399aa9a2826d74Da13Deb#balances

Điểm trừ dự án là có nhiều thông tin không rõ ràng, không được dự án public.

Bán 2 lần, tổng cộng giá trung bình là 0.1945$

 • Lần 1 là 163 triệu token với giá 0.03$
 • Lần 2 là 85 triệu token với giá $0.51

Các sự kiện:

Akropolis (AKRO)

Tham khảo: Akropolis (AKRO) là gì? Toàn tập về tiền điện tử AKRO

Sự kiện:

FTX Token (FTT)

FTT: Token sàn FTX – token sàn future được list Binance, Huobi, Bitmax, Bifinex, Coinex như con này là không có. Chi tiết xem: FTT Token là gì? Toàn tập về đồng tiền ảo FTT

Lý do: Đội ngũ FTX là Alameda Research, một trong những công ty market maker nổi tiếng nhất trong giới crypto, số tiền và token đang nắm giữ trên 2 sàn binance, huobi ước tính vài trăm triệu $

Vì sao nên mua và hold

 • Đội ngũ FTX đã mua lại gần như sạch token FTT (Ôm lại 99% ), nhìn tường rất mỏng do rất ít người nắm, volume đa phần do bot trade
 • Đội này về mức độ giàu có thì nằm top, sẵn sàng chi hàng chục triệu USDT thâu tóm các ứng dụng về crypto ( VD : chi 10tr$ mua lại 1 trang web về bot trade dù chỉ mới hoàn thiện web) theo tin inside thì dù tăng hàng chục lần nhưng đội FTX vẫn không đẩy giá, giá đang thả trôi, ae canh giá tốt múc và hold vì sắp tới nó đẩy mạnh sàn với nhiều chiêu như binance
 • Dự đoán FTT có thể sẽ sớm được remodel tokenomics cùng với nhiều tính năng utility khác. FTT sẽ được phát hành 1 phần trên Solana Mainnet. FTX & Solana sẽ sớm có giải pháp Oracle riêng của họ (có thể acquire hoặc integrate)
 • FTX mua lại Blockfolilo, sau Blockfolio, nhiều sản phẩm khác sẽ được acquire về FTX.
 • Một số dự đoán về FTX:
  • FTT có thể sẽ sớm được remodel tokenomics cùng với nhiều tính năng utility khác
  • FTT sẽ được phát hành 1 phần trên Solana Mainnet
  • FTX & Solana sẽ sớm có giải pháp Oracle riêng của họ (có thể acquire hoặc integrate)
  • Hệ sinh thái #DeFi của FTX mới chỉ bắt đầu với Serum. Nó sẽ mở rộng và sớm có sản phẩm mới “build on Solana” & “integrate to Serum”
  • IEO trên FTX sẽ đều đặn hơn, và FTT là điều kiện bắt buộc để join
  • Serum sẽ là đối trọng DeFi của (Solana & FTX) so với các blockchain platform/sàn giao dịch khác
  • FTX có thể có quỹ CHARITY riêng của họ
  • Các token list lên FTX có xu hướng được list tiếp lên Binance. Ví dụ: FTT, SOL, SRM

Về sàn FTX : Chỉ có tầm 5000 user nhưng 80% trong số đó là whale chơi nên volume mỗi ngày tỷ đô, khuyên ae không nên chơi thử vì hơi nhức đầu, sàn dành cho các tiến sỹ trade nên phức tạp.

FTX & SBF
FTX & SBF
(Kèo hold altcoin mùa DeFi 2020)

KuCoin Shares (KCS)

Chart W1 đang rất đẹp, nhưng volume vẫn còn đang lớn. Chờ Volume nhỏ dần thì có thể vào.

TomoChain (TOMO)

Sự kiện nổi bật:

 • 2020-09-24: TomoChain ra mắt LuaSwap cho phép farming.

Bài viết này có hữu ích với bạn?

Kích vào một biểu tượng ngôi sao để đánh giá bài viết!

Xếp hạng trung bình 5 / 5. Số phiếu: 72

Bài viết chưa có đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Bình luận bị đóng

Giao diện bởi Anders Norén